Komunikowania społecznego

Za przygotowanie newslettera odpowiadają Agnieszka i Paweł Bordzań (agusb03@gmail.com), jednak wszelkie teksty, jakie chcielibyście umieścić w newsletterze kierujcie na adres pary rejonowej (towil@poczta.onet.pl), która decyduje, jakie wiadomości zostaną w nim umieszczone.

W sprawach związanych ze stroną proszę pisać na adres maja@pietkiewicz.pl.