Adwentowy Dzień Wspólnoty

Marek  S.

W dniu 8 grudnia 2019 r. w rejonie Maciejówka odbył się Adwentowy Dzień Wspólnoty. Tematem było hasło: „Krucjata Wyzwolenia Człowieka – dzieło miłości”. Tego dnia liturgicznie przeżywaliśmy tajemnicę Niepokalanego Poczęcia NMP – uroczystość patronalną Ruchu.

Refleksje porekolekcyjne

Marek  S.

Świadectwo

Przed rekolekcjami nazwisko p. Michała Wilka niewiele mi mówiło. Wcześniej nie spotkałam się z Jego konferencjami. Byłam ciekawa, co powie, tym bardziej, że niedawno byliśmy z mężem na pielgrzymce z prof. Mariuszem Rosikiem w Ziemi Świętej i zachwyciliśmy się Jego nauką. Po rekolekcjach adwentowych mam nowe spojrzenie na aspekt Bożego Narodzenia. Śpiewając kolędy będę myślała o tym, że radość wypływająca z narodzenia Mesjasza jest jednocześnie obciążona smutkiem z powodu śmierci Boga. Już inaczej będę czytała listy św. Pawła. Rzeczywiście tłumaczenie polskiej „Tysiąclatki” nie oddaje w pełni treści tych listów. Pojawiło się pragnienie przestudiowania ich w takiej formie, w jakiej były przedstawiane na wykładzie (z greckimi słowami). Chciałabym, aby na newsletterze pojawił się link do wydawnictwa oraz tytuł powyższej pozycji (o której wspominał p. Michał Wilk). Dziękuję pomysłodawcom i realizatorom tych rekolekcji. Bóg zapłać!

Justyna Kobryń

Galeria

Zachęcamy do korzystania z narzędzi do analizy tekstów biblijnych – więcej na stronie redagowanej przez rekolekcjonistę: BibleNote+.