Marek  S.

„Postępowanie z trudnym dzieckiem”. Świadectwo z rekolekcji

W dniach  21 – 23 czerwca 2019 r. odbyły się rekolekcje tematyczne „Postępowanie z trudnym dzieckiem” prowadzone przez księdza Marka Dziewieckiego. Miały one miejsce w Szklarskiej Porębie, w Diecezjalnym Domu Caritas im. Jana Pawła II – pensjonacie Dom na Białej Dolinie. Organizatorem był krąg MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ RODZIN (II). Uczestniczyły w nich dwie wspólnoty: Domowy Kościół rejonu „Maciejówka” oraz  wspólnota charyzmatyczna Hallelujah. Wspólnie pochylaliśmy się nad dojrzałym i mądrym  postępowaniem z dziećmi w kryzysie. Podczas konferencji ksiądz Marek przedstawił nam trzy fundamenty:

1. Człowiek – kim jest i po co żyje?

Człowiek tylko od Boga może nauczyć się samego siebie. Rozumiemy człowieka tylko przez miłość, jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo,  kochani przez Boga nad życie. Mogę świadomie przyjąć miłość Stwórcy i z wdzięcznością odpowiedzieć na nią. Jesteśmy kimś  bezcennym po to, by być kochanym i kochać. Nie wolno mnie posiadać i nie mam granic rozwoju. Bóg obdarował mnie świadomością i wolnością, ale jestem również zranionym – czynię zło, którego nie chcę (skutki grzechu pierworodnego). Naszym powołaniem jest  ŚWIĘTOŚĆ, rozumiana jako pragnienie tego, czego chce Bóg, również zbliżanie się do Jezusa, który był na ziemi mocarzem dobrym i mądrym i zostawił nam drogę błogosławieństw. Święty to ktoś podobny do Jezusa na swój niepowtarzalny sposób. Posiada władzę nad samym sobą, dojrzale kocha, karmi się miłością Boga i bożych ludzi, nie da się z niego zakpić.

2. Na czym polega dojrzałe wychowanie?

Pomagamy zniewolonemu ciałem niemowlęciu (bo takimi się rodzimy) dorastać w czasie, do kogoś podobnego do Boga, który będzie zdolny do miłości ofiarnej. Uczymy myślenia realistycznego oraz obserwacji rzeczywistości i mądrego wyboru. Istotą wychowania jest miłość i stawianie wymagań. Okazujemy dziecku miłość  w sposób widzialny poprzez: obecność, ofiarność i czułość. Im więcej kochamy tym bardziej wymagamy (Jezus bardzo nas kocha i stawia nam wysokie wymagania). Uczymy dzieci, by co raz mądrzej myślały, były  pracowite i ofiarne w działaniu i coraz bardziej kochały. Trzy wyrażenia klucze: MĄDRZE MYŚLEĆ, UCZYĆ SIĘ DYSCYPLINY I PRACOWITOŚCI, a także CORAZ BARDZIEJ  KOCHAĆ. Jezus ukazuje nam eucharystyczny wzór na miłość, słowa: wziął, pobłogosławił, połamał i rozdał.

Bierze z miłością każdego z nas, od zawsze i na zawsze. Odtąd nie musimy za wszelką cenę walczyć       o miłość tego świata, ale wsłuchiwać się w głos Boga, który każdego z nas kocha i przygarnia.

Błogosławi –czyni to nieustannie i w ten sposób potwierdza miłość do nas.

Łamie w nas to co grzeszne, niedojrzałe, egoistyczne, co przeszkadza nam kochać i zagraża naszemu powołaniu. Czyni to tylko wtedy, gdy prosimy Boga, by pomógł nam połamać w sobie starego człowieka.

Rozdaje nas bliźnim jako dobry dar, dzięki temu jesteśmy szczęśliwi, ponieważ kochamy.

3. Na czym polegają trudności wychowawcze i dojrzałe interweniowanie kiedy się pojawiają kryzysy?

Tajemnice bolesne mogą przerodzić się w tajemnice chwalebne. Przeszłość jest po to, by wyciągać wnioski, by cieszyć się teraźniejszością. Bóg żyje w teraźniejszości – tu i teraz mamy wychowywać, nie ma końca w naszym rozwoju. Jezus uczy nas mentalności zwycięstwa,  wygrywania życia i małżeństwa w wolności. Musimy być czujni w demaskowaniu zagrożeń, które  są próbą ucieczki od życia, z którym sobie nie radzę, emocji, wrażliwości, od obowiązków, Boga, sumienia w świat fikcji. Charakteryzują się one:

  • ślepym zakochaniem w śmiertelnym wrogu,
  • oddawaniem życia za zniewolenie,
  • nałogowym okłamywaniem samego siebie i innych,
  • systemem iluzji zaprzeczeń, ogłupiałym oszukiwaniem, manipulowaniem innymi bliskimi po to, by trwać w nałogu,
  • przemocą słowną, psychiczną, fizyczną,
  • utratą wrażliwości na cierpienie i miłość, brakiem reakcji na Boga. Człowiek w wielkim kryzysie nie chce być kochanym,
  • wrażliwością tylko na własne cierpienie,
  • szukaniem w ludziach naiwności, bezradności, które prowadzi do podporządkowania ich sobie i swoim zniewoleniom.

Naszym zadaniem jest demaskowanie zagrożeń takich jak: alkohol, chore pomysły, ideologie. Musimy mieć odwagę z miłością mówić o zagrożeniach i przestrzegać przed nimi używając mądrych oraz sprytnych argumentów. Fascynujemy się najpiękniejszą drogą dobra, która  nam daje Bóg. Pamiętajmy  o umacnianiu dzieci na dobrej drodze, wspieraniu ich i jej potwierdzaniu, używaniu gestów miłości, przytulania. Na błędy naszych dzieci reagujmy  w sposób mądry, tj. nadal je kochajmy, ale nic nie ujdzie na sucho i poniosą konsekwencje swojego postępowania. Bardzo często kryzysy religijne biorą się z grzechów, które oddalają od Boga, błędnego postępowania, z problemów egzystencjalnych. Nasza pomoc dziecku to skorygować życie. Chronimy przed grzechem lub grzesznym środowiskiem, ale także przed nim samym, ponieważ jest zagrożeniem dla samego siebie. Dlatego zostawiamy  uzależnionym wszystkie konsekwencje ich decyzji i trwania w nałogu. Muszą to wycierpieć jak w przypowieści o synu marnotrawnym. Kochajmy nieodwołalnie i dajmy sygnały swojej miłości na odległość. Miłość nie jest uczuciem, a postawą, strategią Boga jest stawiać granice, nie wspierajmy zła. Bóg mnie kocha ofiarnie i serdecznie. Odkupienie daje tylko  miłość. Jezus daje mi szansę i rozlicza moją miłość. Jezus mnie zbawia, ale muszę się nawrócić, moje zbawienie nie następuje automatycznie. Bóg robi swoje, a ja mam uczyć się kochać, a nie tylko grzeszyć. Zbawienie jest wewnątrz nas. Dajmy dzieciom zdrowe więzi, prowadźmy do Boga argumentami pozytywnymi, pokazujmy radosną twarz związaną z naszym życiem.

Sądzę, że te mądre myśli będą nam towarzyszyły w trudnym procesie wychowywania naszych dzieci w zgodzie z Bożym Planem wobec nich. Uczmy nasze dzieci odróżniania prawdy od kłamstwa, przestrzegajmy przed drogami alternatywnymi i ucieczką w neutralność, która nie istnieje.

Iwona Polańska-Wilczak