Marek  S.

Refleksje po konferencji

W sobotę 18 maja przy parafii św. Wawrzyńca odbyła się konferencja poświęcona walce duchowej w małżeństwie i rodzinie. Prowadzili ją Jola i Jurek Prokopiukowie. Poruszali ważne problemy, które niestety, stają się także udziałem rodzin związanych z Domowym Kościołem. Są nimi odchodzenie dzieci od wiary, uwikłania w różne nałogi, a także rozbijanie małżeństw.

Nasi przewodnicy duchowi przypomnieli nam o podstawowych prawdach, o których już może trochę zapomnieliśmy. Najważniejsza sprawa – aby prowadzić walkę duchową, trzeba podtrzymywać w sobie życie duchowe. Mamy w  Domowym Kościele świetne narzędzia do utrzymywania duchowego rozwoju – nasze zobowiązania. Chcąc prowadzić duchową walkę używajmy duchowego oręża, a szczególnie miecza Słowa Bożego.

Jola i Jurek przypomnieli nam o podstawowych sprawach budujących klimat i relacje w naszych rodzinach – o potrzebie używania ,,dobrych” słów: ,,proszę”, ,,dziękuję”, ,,przepraszam”, o potrzebie stawiania wymagań naszym dzieciom, a nie chowanie głowy w piasek w imię poprawności politycznej. Nasi prowadzący przypomnieli o bogactwie duchowych darów – narzędzi, które możemy stosować w naszej walce o dzieci i nas samych: nowennach, postach i modlitwach oraz uwielbianiu Boga w każdym naszym położeniu.

Uczestnicząc w tym spotkaniu odczuliśmy, że dostaliśmy do rąk konkretne narzędzia, które wykorzystamy w walce o nasze rodziny. Czujemy się obdarowani przez Pana Boga w osobach Joli i Jurka i zachęceni mocno, by burzyć mury naszego Jerycha. Kto ma uszy do słuchania niechaj słucha!

Tomasz Wilczak